دلت برای SMS های واریز چندین میلیونی تنگ شده؟

بهت تبریک میگویم چون جای درستی آمده ای!

اگر صاحب کسب و کار هستی و می خواهی موفقیتی تضمین شده داشته باشی و همچنین می خواهی فروش و سود حاصل از فروشت را افزایش دهی و تبدیل به رهبر بازار کسب و کارت شوی،

آنوقت من می توانم به تو کمک کنم تا حتی به بیشتر از آنچه که تصورش را می کنی برسی…

سالهاست با تبلیغ نویسی زندگی کرده ام و به همین خاطر می توانم

0 %
مشکل فروشت را حل کنم
0 %
مشتری بیشتری برایت بسازم
0 %
سود فروشت را بیشتر کنم
0 %
آزادی در کسب و کار بوجود بیاورم

این 2 درصد باقی مانده را خودت پر میکنی ولی مربی و همراهت هستم!

با تبلیغ نویسی به بیش از 82 پروژه کمک کردم تا به موفقیتی کم نظیر برسند

تولید کنندگان محصول، ارائه دهندگان خدمات، مشاوران و سیاست مداران بزرگترین حجم مشتریان من را می سازند به همین خاطر ترجیح می دهم فقط در همین زمینه ها فعالیت کنم چون در این کار متخصص هستم.

0
پروژه انجام شده
0 %
رضایت مشتریان
0
هر ماه فقط سه پروژه پذیرفته می شود

بهتر از من میدانی

که به بهترین برگه فروش یا تبلیغ نویسی برای پرفروش کردن خدمات یا محصولات نیاز داری

اما زمانی که نوبت به نوشتن می رسد ذهنت قفل می کند یا مانند دیگران تکراری می نویسی…

 

طبق تجربه چندین ساله من اکثر مردم از قدرت برگه فروش یا تبلیغ نویسی محصول بی خبر هستند و آن دسته از افرادی که آگاه هستند، نمی دانند چطور می شود محصولی را با توجه به پرده سوم ذهن خریداران تبلیغ نویسی کرد. تکنیکی که باعث فروش سرسام آور می شود.

من کمک می کنم تا بتوانی مشتریانی را پیدا کنی که همین الان خواهان خرید محصولت هستند و هیچ مشکلی در پرداخت هزینه آن ندارند حتی اگر دو برابر قیمت رقیبت باشد.

اگر آماده ارتباط هستی، تماس بگیر

09125411128

09909301128